Si OS VAIS
MAXI VINILO | 1987
Cara A
SI Os Vais
Cara B
Vente Conmigo
Ana y Choni

GUARDALO | + BRIGHTON 64
MAXI VINILO | 1987
Cara A | Los Ronaldos
Guardalo
Me Gustan Las Cerezas
SI Os Vais
Cara B | Brighton 64
Palabras Con Sabor
Me Dejo Querer
Igual, Nos Da Igual

ADIOS PAPA | + HEROES DEL SILENCIO
MAXI VINILO | 1989
Cara A | Los Ronaldos
Adios Papa
Siesta de Alcohol
Cara B | Heroes Del Silencio
Fuente Esperanza
Flor venenosa

ASI NO SE VIVE BIEN
MAXI VINILO | 1992
Cara A 
Asi No Se Vive Bien
Cara B
Asi No Se Vive Bien

IDIOTA
MAXI VINILO | 1994
Cara A
Idiota
Y No Cantaré
Cara B
¡¿Quien Anda Ahí!?
Yo Detrás